Hentai Game CG | Kourin no Machi, Lavender no Shoujo

Japanese title: 光輪の町、ラベンダーの少女
Romanized title: Kourin no Machi, Lavender no Shoujo