Hentai Game CG | Koi ni, Kanmi o Soete

Japanese title: 恋ニ、甘味ヲソエテ
Romanized title: Koi ni, Kanmi o Soete
English title: Love's Sweet Garnish